latinica

Друштво младих лингвиста окупља студенте лингвистике и филологије, али и остале заинтересоване за језик и језике. Основано је са циљем да млади језички стручњаци међусобно размењују идеје, ставове и размишљања, али и да се они подстакну на научна истраживања у разним лингвистичким и сродним дисциплинама. Посебан задатак Друштва је популаризација лингвистике и њених сазнања, као и примене и значаја тих сазнања у осталим сферама људског деловања.

Придружите нам се!

 

Previous Next
Како постати члан Друштво младих лингвиста окупља све заинтересоване за језик и лингвистику, без обзира на године или професионално опредељење. Члан Друштва младих лингвиста може бити свако лице које:1) прихвата циљеве Друштва и Статут;2) поднесе пријаву за учлањење;3) плати чланарину за текућу годину. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. Уколико желите да постанете члан Друштва младих лингвиста, треба да попуните и потпишете пријаву коју можете видети овде. За чланове из Србије, чланарина за 12 месеци износи 1000 динара.  Подаци о уплати Прималац: Друштво младих лингвиста, Витезова Карађорђеве звезде 70г/6, 11000 БеоградСврха уплате: чланаринаБрој жиро-рачуна: 105-515159-53 Пример уплатнице можете видети овде. Ако обнављате чланарину, подаци о уплати остају исти. За чланове изван Србије, чланарина за 12 месеци износи 10... Read more
Презентације узорних мастер радова из (критичке) анализе дискурса Драгана Василијевић: Дискурс политичке рекламе у српском, руском и украјинском језику Предмет истраживања биле су кратке рекламне форме примарног политичког дискурса: предизборни слогани и телевизијски промотивни спотови.Истраживање је спроведено на узорку од  укупно 75 предизборних рекламних слогана (31 српски, 12 руских и 32 украјинска)  и 333 телевизијска рекламна спота (124 српска, 89 руских и 120 украјинских) коришћених у току предизборних кампања у Србији, Русији и Украјини у току 2012. године. Грађа је ексцерпирана са званичних страница и канала учесника кампања.Теоријски оквир истраживања чинили су теорија говорних чинова Џ. Остина и Џ. Серла, учење о принцима кооперативности и конверзацијској импликатури П. Х. Грајса и учења о комуникативним стратегијама и тактикама. Примењиване су опште научне методе као што су посматрање, дескрипција и дедукција и лингвистичке методе анализе дискурса и интерпретационе анализе у оквиру лингвистике текста. Прикупљена грађа је анализирана... Read more