ћирилица

Društvo mladih lingvista okuplja studente lingvistike i filologije, ali i ostale zainteresovane za jezik i jezike. Osnovano je sa ciljem da mladi jezički stručnjaci međusobno razmenjuju ideje, stavove i razmišljanja, ali i da se oni podstaknu na naučna istraživanja u raznim lingvističkim i srodnim disciplinama. Poseban zadatak Društva je popularizacija lingvistike i njenih saznanja, kao i primene i značaja tih saznanja u ostalim sferama ljudskog delovanja.

Pridružite nam se!

Previous Next
Kako postati član Društvo mladih lingvista okuplja sve zainteresovane za jezik i lingvistiku, bez obzira na godine ili profesionalno opredeljenje. Član Društva mladih lingvista može biti svako lice koje:1) prihvata ciljeve Društva i Statut;2) podnese prijavu za učlanjenje;3) plati članarinu za tekuću godinu. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik. Ukoliko želite da postanete član Društva mladih lingvista, treba da popunite i potpišete prijavu koju možete videti ovde. Za članove iz Srbije, članarina za 12 meseci iznosi 1000 dinara.  Podaci o uplati Primalac: Društvo mladih lingvista, Vitezova Karađorđeve zvezde 70g/6, 11000 BeogradSvrha uplate: članarinaBroj žiro-računa: 105-515159-53 Primer uplatnice možete videti ovde. Ako obnavljate članarinu, podaci o uplati ostaju isti. Za članove izvan Srbije, članarina za 12... Read more
Dr Anamarija Soresku Marinković i dr Monika Hucanu: Rumunski varijeteti u jezičkom pejzažu Srbije Gde god da se nalazimo danas, okruženi smo natpisima: imena ulica, prodavnica ili zgrada, natpisi na spomenicima, putokazi, bilbordi, grafiti, itd. Svi ovi vidlјivi natpisi izloženi na javnim mestima čine jezički pejzaž (JP) određene oblasti ili teritorije. JP predstavlјa scenu na kojoj se javni život društva odvija i, kao takav, igra klјučnu socio-simboličku ulogu. Istraživanje jezičkog pejzaža je relativno nova oblast koju čini nekoliko akademskih disciplina, kao što su primenjena lingvistika, sociolingvistika, antropologija, sociologija, psihologija i kulturna geografija.Polazeći od teorije pluricentričnih jezika, fokusiraćemo se na prisustvo rumunskog jezika i njegovih nedominantnih varijeteta u jezičkom pejzažu Srbije. U Vojvodini, rumunski je jedan od šest zvaničnih jezika Autonomne pokrajine, predaje se u školama, koristi se u štampanim i elektronskim medijima, a natpisi na standardnom rumunskom, kao i na lokalnom varijetetu, česta su pojava: na državnim institucijama, na... Read more
Dr Jasna Vlajić-Popović: Zašto je novac nov - primer preciziranja jedne naizgled jasne etimologije Predavanje ima za cilј da ponudi mali prikaz metodologije etimoloških istraživanja. Za primer je uzet slučaj kada jedna reč, naizgled jasnog porekla, zapravo nema pouzdane etimologije jer nije precizno utvrđeno – niti čvrstim argumentima pretpostavlјeno – ne samo kada i gde, već ni kako je (niti zašto, pod kojim okolnostima), ona nastala. Ovde se razmatra reč novac.Termin novac je imenica nedvosmisleno izvedena od prideva nov, ali to nije dovolјno reći o njegovom poreklu da bi on bio zaista etimologisan.Preispitivanje počinje tako što se prvo izlažu postojeća tumačenja, i za svako od njih obrazlaže zašto ne stoji.Zatim se evidentiraju raspoložive leksikografske potvrde i utvrđuje njihova hronologija i geografska distribucija. Utvrđuje se da je reč posvedočena samo još u slovenačkom i bugarskom jeziku, ali u ograničenoj upotrebi – čemu njihovi etimološki rečnici ne poklanjaju pažnju. To, kao i činjenica da ovakva tvorba termina nema onomasiološke paralele u drugim jezicima – ni... Read more

a