ћирилица

Društvo mladih lingvista okuplja studente lingvistike i filologije, ali i ostale zainteresovane za jezik i jezike. Osnovano je sa ciljem da mladi jezički stručnjaci međusobno razmenjuju ideje, stavove i razmišljanja, ali i da se oni podstaknu na naučna istraživanja u raznim lingvističkim i srodnim disciplinama. Poseban zadatak Društva je popularizacija lingvistike i njenih saznanja, kao i primene i značaja tih saznanja u ostalim sferama ljudskog delovanja.

Pridružite nam se!

Previous Next
Kako postati član Društvo mladih lingvista okuplja sve zainteresovane za jezik i lingvistiku, bez obzira na godine ili profesionalno opredeljenje. Član Društva mladih lingvista može biti svako lice koje:1) prihvata ciljeve Društva i Statut;2) podnese prijavu za učlanjenje;3) plati članarinu za tekuću godinu. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik. Ukoliko želite da postanete član Društva mladih lingvista, treba da popunite i potpišete prijavu koju možete videti ovde. Za članove iz Srbije, članarina za 12 meseci iznosi 1000 dinara.  Podaci o uplati Primalac: Društvo mladih lingvista, Vitezova Karađorđeve zvezde 70g/6, 11000 BeogradSvrha uplate: članarinaBroj žiro-računa: 105-515159-53 Primer uplatnice možete videti ovde. Ako obnavljate članarinu, podaci o uplati ostaju isti. Za članove izvan Srbije, članarina za 12... Read more
Prezentacije uzornih master radova iz (kritičke) analize diskursa   Dragana Vasilijević: Diskurs političke reklame u srpskom, ruskom i ukrajinskom jeziku Predmet istraživanja bile su kratke reklamne forme primarnog političkog diskursa: predizborni slogani i televizijski promotivni spotovi.Istraživanje je sprovedeno na uzorku od  ukupno 75 predizbornih reklamnih slogana (31 srpski, 12 ruskih i 32 ukrajinska)  i 333 televizijska reklamna spota (124 srpska, 89 ruskih i 120 ukrajinskih) korišćenih u toku predizbornih kampanja u Srbiji, Rusiji i Ukrajini u toku 2012. godine. Građa je ekscerpirana sa zvaničnih stranica i kanala učesnika kampanja.Teorijski okvir istraživanja činili su teorija govornih činova Dž. Ostina i Dž. Serla, učenje o princima kooperativnosti i konverzacijskoj implikaturi P. H. Grajsa i učenja o komunikativnim strategijama i taktikama. Primenjivane su opšte naučne metode kao što su posmatranje, deskripcija i dedukcija i lingvističke metode analize diskursa i interpretacione analize u okviru lingvistike teksta. Prikuplјena građa... Read more

a