ћирилица

Društvo mladih lingvista okuplja studente lingvistike i filologije, ali i ostale zainteresovane za jezik i jezike. Osnovano je sa ciljem da mladi jezički stručnjaci međusobno razmenjuju ideje, stavove i razmišljanja, ali i da se oni podstaknu na naučna istraživanja u raznim lingvističkim i srodnim disciplinama. Poseban zadatak Društva je popularizacija lingvistike i njenih saznanja, kao i primene i značaja tih saznanja u ostalim sferama ljudskog delovanja.

Pridružite nam se!

Previous Next
Kako postati član Društvo mladih lingvista okuplja sve zainteresovane za jezik i lingvistiku, bez obzira na godine ili profesionalno opredeljenje. Član Društva mladih lingvista može biti svako lice koje:1) prihvata ciljeve Društva i Statut;2) podnese prijavu za učlanjenje;3) plati članarinu za tekuću godinu. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik. Ukoliko želite da postanete član Društva mladih lingvista, treba da popunite i potpišete prijavu koju možete videti ovde. Za članove iz Srbije, članarina za 12 meseci iznosi 1000 dinara.  Podaci o uplati Primalac: Društvo mladih lingvista, Vitezova Karađorđeve zvezde 70g/6, 11000 BeogradSvrha uplate: članarinaBroj žiro-računa: 105-515159-53 Primer uplatnice možete videti ovde. Ako obnavljate članarinu, podaci o uplati ostaju isti. Za članove izvan Srbije, članarina za 12... Read more
Dr Toma Tasovac: Izazovi digitalizacije rečničkog nasleđa Digitalizacija rečničkog nasleđa nije samo tehničko pitanje, već važan preduslov za kolektivnu kulturu sećanja. Prenos rečnika iz štampanog u digitalni oblik zato predstavlјa poseban izazov za digitalnu humanistiku, naučnu oblast koja se bavi razvojem računarskih metoda za izučavanje jezika, književnosti, istorije i drugih humanističkih disciplina: od modelovanja složenih rečničkih struktura i međusobnog povezivanja leksikografskih podataka pa sve do implementacije standardizovanih veb-servisa i stvaranja funkcionalnih korisničkih okruženja. Dr Toma Tasovac je direktor Centra za digitalne humanističke studije.  Read more
Dr Snežana Petrović: Digitalizacija rečničkog nasleđa u Institutu za srpski jezik SANU U Institutu za srpski jezik SANU sistematski se radi na digitalizaciji rečničkog, leksikografskog i leksičkog nasleđa. U predavanju će biti predstavlјeno šta je i kako do sada na tom polјu urađeno, kao i razlozi zbog kojih je važno za jedan jezik da ima digitalizovane resurse. Biće prikazane i mogućnosti koje dve institutske platforme, Prepis i Raskovnik, pružaju lingvistima kao višefunkcionalni alat za proučavanje srpske leksike.  Dr Snežana Petrović je naučni savetnik u Instititu za srpski jezik SANU.  Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)   Read more
Dr Nevena Buđevac: Čitalačka pismenost - pojam, merenje i razvoj Čitalačka pismenost jedna je od bazičnih kompetencija od značaja za učenje i razvoj svakog od nas. Nalazi se u fokusu velikih međunarodnih studija koje se bave vrednovanjem obrazovnih sistema (PISA, PIRLS) kao jedna od klјučnih kompetencija preko koje se procenjuje uspešnost obrazovnih sistema. Ranije definicije razumevanja pročitanog, koje su ovu veštinu izjednačavale sa veštinom dekodiranja teksta, zamenjene su određenjima čitalačke pismenosti kao složene kompetencije koja obuhvata niz funkcionalno primenlјivih znanja, veština, strategija i stavova koje osoba stiče i koristi kroz formalno obrazovanje i svakodnevne aktivnosti.Razvoj čitalačke pismenosti započinje sa najranijim iskustvima sa pisanim materijalima (npr. slikovnicama) i nastavlјa se kroz sistematsku obuku u školi. Klјučnom prekretnicom u razvoju čitalačke pismenosti smatra se prelazak iz faze učenja čitanja u fazu čitanja radi učenja, što bi trebalo da se dogodi do 4. razreda osnovne škole.Na predavanju ćemo prikazati... Read more

a