ћирилица

Društvo mladih lingvista okuplja studente lingvistike i filologije, ali i ostale zainteresovane za jezik i jezike. Osnovano je sa ciljem da mladi jezički stručnjaci međusobno razmenjuju ideje, stavove i razmišljanja, ali i da se oni podstaknu na naučna istraživanja u raznim lingvističkim i srodnim disciplinama. Poseban zadatak Društva je popularizacija lingvistike i njenih saznanja, kao i primene i značaja tih saznanja u ostalim sferama ljudskog delovanja.

Pridružite nam se!

Previous Next
Kako postati član Društvo mladih lingvista okuplja sve zainteresovane za jezik i lingvistiku, bez obzira na godine ili profesionalno opredeljenje. Član Društva mladih lingvista može biti svako lice koje:1) prihvata ciljeve Društva i Statut;2) podnese prijavu za učlanjenje;3) plati članarinu za tekuću godinu. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik. Ukoliko želite da postanete član Društva mladih lingvista, treba da popunite i potpišete prijavu koju možete videti ovde. Za članove iz Srbije, članarina za 12 meseci iznosi 1000 dinara.  Podaci o uplati Primalac: Društvo mladih lingvista, Vitezova Karađorđeve zvezde 70g/6, 11000 BeogradSvrha uplate: članarinaBroj žiro-računa: 105-515159-53 Primer uplatnice možete videti ovde. Ako obnavljate članarinu, podaci o uplati ostaju isti. Za članove izvan Srbije, članarina za 12... Read more
Dr Ana Halas Popović: Polisemija u svetlu teorije prototipa Polisemija kao predmet semantičkih istraživanja dobija poseban značaj u okviru kognitivne lingvistike pod čijim okrilјem se razvilo nekoliko komplementarnih teorija, među kojima se izdvaja teorija prototipa celovitošću i podrobnošću svog definisanja i objašnjenja date jezičke pojave. Sagledavanje polisemije prema teoriji prototipa podrazumeva njeno definisanje pomoću pojma kategorizacije i četiri klјučne odlike protototipičnosti uklјučujući gradijentnost tipičnosti, fleksibilnost granica kategorije, nepostojanje jedinstvenog skupa neophodnih i dovolјnih svojstava koji definiše kategoriju i njenu zasnovanost na principu porodične sličnosti. Pri tome, značenjska struktura polisemične reči vizualizuje se kao zrakasta kategorija, koju čine radijalno raspoređena i međusobno povezana značenja okuplјena oko centralnog člana kao kognitivnog modela od koga su motivisano izvedena putem različitih mehanizama semantičke derivacije, kao što su: generalizacija, specijalizacija, metafora,... Read more

a