ћирилица

Društvo mladih lingvista okuplja studente lingvistike i filologije, ali i ostale zainteresovane za jezik i jezike. Osnovano je sa ciljem da mladi jezički stručnjaci međusobno razmenjuju ideje, stavove i razmišljanja, ali i da se oni podstaknu na naučna istraživanja u raznim lingvističkim i srodnim disciplinama. Poseban zadatak Društva je popularizacija lingvistike i njenih saznanja, kao i primene i značaja tih saznanja u ostalim sferama ljudskog delovanja.

Pridružite nam se!

Previous Next
Kako postati član Društvo mladih lingvista okuplja sve zainteresovane za jezik i lingvistiku, bez obzira na godine ili profesionalno opredeljenje. Član Društva mladih lingvista može biti svako lice koje:1) prihvata ciljeve Društva i Statut;2) podnese prijavu za učlanjenje;3) plati članarinu za tekuću godinu. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik. Ukoliko želite da postanete član Društva mladih lingvista, treba da popunite i potpišete prijavu koju možete videti ovde. Za članove iz Srbije, članarina za 12 meseci iznosi 1000 dinara.  Podaci o uplati Primalac: Društvo mladih lingvista, Vitezova Karađorđeve zvezde 70g/6, 11000 BeogradSvrha uplate: članarinaBroj žiro-računa: 105-515159-53 Primer uplatnice možete videti ovde. Ako obnavljate članarinu, podaci o uplati ostaju isti. Za članove izvan Srbije, članarina za 12... Read more
Dr Ana Halas Popović: Polisemija u svetlu teorije prototipa Polisemija kao predmet semantičkih istraživanja dobija poseban značaj u okviru kognitivne lingvistike pod čijim okrilјem se razvilo nekoliko komplementarnih teorija, među kojima se izdvaja teorija prototipa celovitošću i podrobnošću svog definisanja i objašnjenja date jezičke pojave. Sagledavanje polisemije prema teoriji prototipa podrazumeva njeno definisanje pomoću pojma kategorizacije i četiri klјučne odlike protototipičnosti uklјučujući gradijentnost tipičnosti, fleksibilnost granica kategorije, nepostojanje jedinstvenog skupa neophodnih i dovolјnih svojstava koji definiše kategoriju i njenu zasnovanost na principu porodične sličnosti. Pri tome, značenjska struktura polisemične reči vizualizuje se kao zrakasta kategorija, koju čine radijalno raspoređena i međusobno povezana značenja okuplјena oko centralnog člana kao kognitivnog modela od koga su motivisano izvedena putem različitih mehanizama semantičke derivacije, kao što su: generalizacija, specijalizacija, metafora,... Read more
Dr Tanja Milosavljević: Čovek na dijalekatskoj jezičkoj slici sveta Ovo predavanje je posvećeno interpretaciji koncepta čovek u jezičkom saznanju dijalekatske jezičke ličnosti. Rekonstrukciji dijalekatske slike čoveka pristupa se sa aspekta kognitivne lingvistike i lingvokulturologije. Specifičnosti poimanja stvarnosti u saznanju nosilaca dijalekta najadekvatnije se verbalizuju u leksičkom sistemu i značenjskoj strukturi dijalekatske leksike. Dijalekatska slika sveta reprezentovana je leksikom srpskog prizrenskog govora, preuzetom iz Zbirke reči iz Prizrena Dimitrija Čemerikića. Metod rekonstrukcije prizrenskog čoveka s kraja XIX i početka XX veka preko leksičko-semantičkih polјa i njihovih podsistema reprezentuje hijerarhijsko načelo ustrojstva dijalekatskog leksičko-semantičkog sistema i upliv ekstralingvističkog faktora u klasifikacioni model leksike sa arhisemom ’čovek’. Biće predstavlјen model strukturne organizacije koncepta i njegovih verbalnih konstituenata, kao jezičkog odraza naivne kategorizacije stvarnosti. Koncept čoveka... Read more
Dr Ivana Georgijev: Kognitivni kulturni modeli o ljubavi u srpskim i španskim paremijama Izlaganje je posvećeno kulturnim modelima u srpskim i španskim poslovicama i izrekama sa fokusom na temu ljubavi. Kulturno znanje, za koje se smatra da ga svi članovi određene zajednice dele, organizovano je kroz kulturne modele. Ovo znanje je ljudima potrebno da bi se ponašali na kulturno prihvatljiv način pa je stoga ljudsko ponašanje pod uticajem tih kulturnih modela. Kognitivni kulturni modeli predstavljaju organizovan i strukturiran društveni sistem znanja koji članovi neke zajednice moraju da usvoje na planu svakodnevnog života (svesno ili nesvesno), i to znanje se nalazi u osnovi njihovog društvenog, kulturnog i jezičkog ponašanja. Poslovice, kao lingvističke forme koje predstavljaju narodnu mudrost i opšte istine, i oslikavaju ono što zajednica najčešće smatra zdravorazumskim u svakodnevnom životu, pogodne su za ilustraciju kulturnih modela i društvene organizacije koja se nalazi u njihovoj osnovi. One sadrže kulturna znanja srpskog i španskog društva formirajući određene... Read more
Dr Nataša Janićijević: Glagolski oblici i konstrukcije za izražavanje futuralnosti u italijanskom i srpskom jeziku Predavanje je posvećeno glagolskim oblicima i konstrukcijama za izražavanje futuralnosti u italijanskom i srpskom jeziku.U prvom delu predavanja najpre će biti predstavlјena semantička kategorija futuralnosti, ukazaće se na njena značenja i vezu s kategorijom modalnosti, a potom će biti identifikovani glagolski oblici i konstrukcije kojima se ona izražava u italijanskom i srpskom jeziku. Nakon uvodnog dela, iz tipološke perspektive će biti razmotreni razvoj i gramatikalizacija futurskih markera, s posebnim osvrtom na razvoj i gramatikalizaciju italijanskog prostog futura i srpskog futura I, kao osnovnih eksponenata ove semantičke kategorije u dvama jezicima.U drugom delu predavanja pažnja će biti posvećena analizi i poređenju pojedinačnih glagolskih oblika i konstrukcija za izražavanje futuralnosti u italijanskom i srpskom jeziku, s cilјem da se opišu njihove sintaksičko-semantičke vrednosti, ukaže na sličnosti i razlike između njih i ustanovi u kojoj meri italijanski i srpski jezik... Read more

a