ћирилица

Organi

 

SKUPŠTINA

Skupštinu čine svi članovi Društva mladih lingvista.
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte;
4) bira i razrešava članove Predsedništva i Saveta;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Predsedništva;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Društva;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
9) izriče teže kaznene mere članovima Društva;
10) usvaja odluke članova o svojevoljnom istupanju iz članstva.
 
PREDSEDNIŠTVO

Predsedništvo je izvršni organ, koji se stara o sprovođenju ciljeva Društva mladih lingvista.
Predsedništvo:
1) rukovodi radom Društva između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Društva;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Društva;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) rukovodi materijalnim i finansijskim poslovanjem;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje jedne trećine članova Društva i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete;
7) odlučuje o prijemu novih članova;
8) podnosi Skupštini godišnji finansijski izveštaj;
9) podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu;
10) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu ovlašćeni drugi organi Društva.
Predsedništvo ima 7 članova.

U periodu od 2013. do 2015. godine članovi Predsedništva bili su: Ana Barbatesković (zamenik predsednika), Dragana Vasilijević, Tamara Marđetko, Marija MarkovićBiljana Nikolić, Aleksandra Pešić (predsednik), Aleksandra Tomić.
U periodu od 2015. do 2017. godine članovi Predsedništva bili su: Olga Arsić, Ana Barbatesković (zamenik predsednika), Bojana Đermanović, Milena Mihajlović, Biljana Nikolić, Aleksandra Pešić (predsednik), Nevena Prtenjak. 

 
SAVET

Savet odlučuje o strateškim pitanjima rada i razvoja Društva.
Savet:
1) predlaže godišnji plan rada;
2) predlaže godišnji finansijski plan;
3) predlaže Skupštini značajne projekte i investicije;
4) kontroliše finansijsko poslovanje.
Savet ima 9 članova, iz reda zaposlenih na akademskim institucijama i istaknutih stručnjaka.

U periodu od 2013. do 2015. godine članovi Saveta bili su: prof. dr Boban Arsenijević (Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu), prof. dr Tijana Ašić (Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu), doc. dr Mirjana Daničić (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu), Mr Phil. Bojana Đermanović (Centar za strane jezike "Kontext"), prof. dr Jelena Filipović (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Jelena Kostić Tomović (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu), mr Jasmina Nikolić (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu), naučni savetnik dr Biljana Sikimić (Balkanološki institut SANU), doc. dr Divna Tričković (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu). 
U periodu od 2015. do 2017. godine članovi Saveta bili su: prof. dr Boban Arsenijević (Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu), prof. dr Tijana Ašić (Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu), doc. dr Mirjana Daničić (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Jelena Filipović (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Jelena Kostić Tomović (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu), mr Jasmina Nikolić (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu), doc. dr Marija Runić (Filološki fakultet Univerziteta u Banja Luci), naučni savetnik dr Biljana Sikimić (Balkanološki institut SANU), doc. dr Divna Tričković (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu).