ћирилица

Evropski dan jezika

Društvo mladih lingvista je organizovalo manifestaciju povodom Evropskog dana jezika.  Cilj manifestacije bio je da se da se javnost upozna sa stavom da je važno poznavati različite jezike i kulture i da se promoviše multilingvizam i plurilingvizam, a održana je 26. septembra 2013. godine, od 16.30 do 19.30 časova, u Kulturnom centru "Nea Pangea" (Crnogorska 8, Beograd).

Program je izgledao ovako:

16.30 Otvaranje izložbe o jezicima evropskog kontinenta i njihovim najstarijim pisanim spomenicima

Izložba je bila prilika da se publika upozna sa nekim od egzotičnijih jezika Evrope i njihovim pismima (letonskim, jermenskim, malteškim, irskim, estonskim), uz nama bliže i poznatije danski, rumunski, grčki i češki jezik. Kroz izložbu fotografija najstarijih pisanih dokumenta na ovim jezicima, jevanđelja (tačnije odlomaka iz knjige Postanja), prikazali smo kako starinu ovih jezika i kultura, tako i civilizacijsku povezanost ovih zemalja i naroda.

 

17.00 O evropskim jezičkim politikama (Aleksandra Pešić, Društvo mladih lingvista)

Aleksandra Pešić govorila je o jezičkim politikama Saveta Evrope i Evropske Unije. Iako većinu čovečanstva čine višejezični govornici, u Evropi je slučaj da većina stanovnika govori samo jedan jezik. Stoga su jezičke politike okrenute razvoju višejezičnosti. Stari kontinent uz to neguje svoj jezički diverzitet, te Evropska unija ima 24 zvanična jezika u ovom trenutku. Ohrabruje se (i principijelno i kroz finansiranje projekata) učenje tokom celog života, i to kako u školi, tako i van nje, kroz sredstva za učenje dostupna sa modernim tehnologijama (specijalizovani sajtovi, računarski programi za učenje jezika, audio-vizuelni materijali za učenje). Kao dobre strane znanja više jezika uzimaju se: veća konkurentnost na tržištu rada i veća mobilnost, približavanje kultura i povezivanje, povoljan uticaj na rad mozga i starenje mozga osobe.

17.30 - 19.30 Ćaskaonice - radionice za konverzaciju na 7 stranih jezika (Bojana Đermanović, Ivana Bošković, Tamara Marđetko, Simon Marić i Aleksandra Pešić)

Na ćaskaonicama publika je imala priliku da se oproba u konverzaciji na jezicima koje već poznaje ili da nauči par fraza na novom jeziku. U ponudi su bili engleski, nemački, španski, ruski, norveški, francuski i japanski jezik. Cilj je bio da se promoviše učenje stranih jezika. Ćaskaonice su realizovane saradnji sa predavačima stranih jezika iz Centra za strane jezike „Kontext“.

Powered by Bullraider.com