ћирилица

Studije lingvistike u Hajdelbergu

Piše: Aleksandra Simić (student master studija lingvistike engleskog jezika na Univerzitetu u Hajdelbergu, Nemačka)

 

U Hajdelberg, gradić na obali reke Nekar u Baden-Virtembergu u Nemačkoj, došla sam u septembru prošle godine. Dobila sam stipendiju Basileus, koja podrazumeva celokupne master studije u trajanju od dve godine na Univerzitetu u Hajdelbergu, najstarijem nemačkom univerzitetu.
Ovaj program je istraživački orijentisan, te pored pohađanja kurseva, radimo i veliki broj samostalnih studija i učestvujemo u projektima. U okviru pragmatike sam se bavila pronominalnom deiksom u političkom diskursu, u okviru sociolingvistike sam istraživala konstrukciju identiteta u tekstovima autora koji žive u inostranstvu, a koji se objavlјuju na sajtu Politike u rubrici „Moj život u inostranstvu“. Dešava mi se ono što se, verujem, dešava mnogima koji studiraju izvan Srbije – interesovanje za bavlјenje lokalnim temama postaje veće, pa iako studiram lingvistiku engleskog jezika, neretko obrađujem srpski korpus.  
Što se tiče bavlјenja engleskim korpusom, trenutno radim na manjoj studiji diskurzivne konstrukcije i indeksacije mesta četvrti Vilijamsburg u Bruklinu, Nјujork. Fokusiram se na hranu, tačnije, nazive jela, menije, slogane, reklamne poruke, natpise na pijacama i pokušavam da pokažem na koji način se gradi jedinstveni identitet ove četvrti. Ovo istraživanje spada u domen urbane lingvistike, grane koja je na neki način nasledila klasičnu dijalektologiju. Ona se, kao što joj i ime kaže, fokusira na gradove, identitet njihovih stanovnika i u obzir uzima tradicionalne sociolingvističke kategorije, ali pored njih, posebno razmatra dinamičnost i promene koje nosi moderno doba, između ostalih džentrifikaciju i delovanje supkultura, te analizira urbanu semiotiku. Pažnja se obraća i na faktore poput globalizacije, migracija i mobilnosti, multikulturalnosti i multietničnosti. Promene se opisuju terminima među kojima su enregisterment, lingvistički i semiotički pejzaži (engl. lingustic and semiotic landscapes), metrolingualism, place making. Ovaj pravac karakteriše i velika multidisciplinarnost te često ulazi u okvire geografije grada, antropologije, prostornog planiranja. Svi studenti master programa učestvuju u kreiranju korpusa pod nazivom Heidelberg Urban Corpus 2015, koji obuhvata materijale o najviše džentrifikovanim područjima Nјujorka i Londona.
Bavim se i kontrastivnom reduplikacijom u okviru predmeta konstrukciona gramatika, jednog relativno novog pravca u lingvistici, koji se u širem smislu može povezati sa kognitivnom lingvistikom. Naime, ovaj pravac nastoji da premosti tradicionalnu barijeru između semantike i sintakse, a za svoje osnovne jedinice uzima konstrukcije.
Potom, tu je i kritička analiza diskursa, a u sledećem semestru me očekuje psiholingvistika. Time ću ovde zaokružiti teorijsku pripremu neophodnu za pisanje master teze. Još uvek ne znam koja će to tema biti, ali imam osećaj da će se u njoj susresti jezik i politika.
Studenti se podstiču da odlaze na konferencije kako bi razmenili svoja istraživačka iskustva. Nedavno je ovde održana konferencija Cognitive Explorations into Metaphor, na kojoj je jedan od najvećih stručnjaka i najproduktivnijih autora današnjice kada je konceptualna metafora u pitanju, prof. Zoltan Kevečeš (Zoltán Kövecses), održao je uvodno predavanje na temu „Odakle metafore dolaze“ (Where Metaphors Come From) i predstavio svoju novu knjigu pod istim nazivom. I inače, na odseku za lingvistiku katedre za anglistiku predaje veliki broj sjajnih profesora, a redovna su gostovanja profesora sa drugih renomiranih univerziteta, što čini da studenti ovde osećaju da zaista pripadaju svetskoj akademskoj zajednici. Neizbežni su i kolokvijumi (razgovori, diskusije), koji se održavaju jednom nedelјno – to je prilika da čujemo šta druge kolege i profesori trenutno istražuju, kao i da popričamo o dilemama i preprekama na koje nailazimo u svom radu.
I da dodam još koju rečenicu o „nelingvističkim“ temama. Živeti u Hajdelbergu znači otići biciklom do fakulteta koji se nalazi u odlično očuvanom i romantičnom starom gradu izgrađenom u baroknom stilu. Uživati u svakom predavanju. Prošetati i preći preko Starog mosta, popeti se na Philosophen weg, sa koga se vidi prelepa panorama grada.
Rekreirati se može i penjanjem do hajdelberškog zamka i još dalјe do najviše tačke u kraju - Königstuhl. Ako se i učini daleko, tu je šarmantna stara gondola, koja se umorno i zadihano penje do vrha. Svakako se treba okrepiti i nemačkim specijalitetima među kojima su Käsespätzle, Maultaschen, Flammkuchen na jednom od brojnih trgova u Starom gradu ili na jednoj od terasa restorana na obali reke Nekar.


U Nemačkoj i okolini treba putovati, učiti nemački i pričati na nemačkom, biti uporan i dosledan, jer je veoma lako upasti u zamku stalnog pričanja na engleskom, pogotovo u ovako turističkom gradu. I naravno, radovati se svakom studentskom danu, jer je neponovlјiv!
Za kraj: na pitanja o tome kako sam se snašla i, uopšte, kako mi je „tamo“, nasmešim se i jednostavno odgovorim da sam veoma srećna. 

Powered by Bullraider.com