ћирилица

Dr Milica Vitaz: Uticaj ludičkih aktivnosti na učenje stranih jezika

Ludičke aktivnosti, tj. obrazovne ili didaktičke igre, bile su predmet rasprave još u vreme Platona. Mnogi filozofi, antropolozi i pedagozi bavili su se poreklom igre, njenim značajem i ulogom u obrazovanju. Kada je u pitanju nastava stranog jezika, ludičke aktivnosti primarno nalazimo u radu sa decom. Ipak, smatramo da ovakav vid nastave može biti veoma koristan i u radu sa odraslima.
Glavna tema ovog izlaganja jeste uticaj ludičkih aktivnosti na učenje stranih jezika i stavovi studenata o tim aktivnostima. Radi se o eksperimentu u kome su učestvovali studenti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su pohađali kurs engleskog jezika kao stranog. Ovim istraživanjem smo pokušali da utvrdimo da li studenti sa kojima se koriste ludičke aktivnosti u ponavljanju gradiva iz gramatike i vokabulara ostvaruju bolje rezultate na izlaznom testu od studenata koji isto to gradivo ponavljaju na tradicionalan način. Takođe smo želeli da ispitamo stavove studenata o korišćenju pomenutih aktivnosti, tj. da li su im ludičke aktivnosti samo zanimljive ili i korisne.
Pored analize rezultata pomenutog eksperimenta govorićemo o konceptu igre, njenom poreklu, pokušajima definisanja i klasifikovanja igara, kao i njihovom mestu u obrazovnom sistemu. Analiziraćemo prednosti i mane korišćenja igara. Izlaganje će imati i praktičan deo, kada ćemo simulirati nekoliko igara koje smatramo veoma interesantnim i korisnim za ponavljanje gradiva.

Dr Milica Vitaz je lektor na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.) 

Powered by Bullraider.com