ћирилица

Dr Gordana Lalić-Krstin: Igranje jezikom - kako i zašto

Igra je univerzalna ljudska (i ne samo ljudska) karakteristika i kao takva predstavlja značajnu evolucijsku, biološku i fiziološku pojavu. Ona takođe ima važnu antropološku, sociološku i psihološku funkciju u ljudskom društvu i kao takva javlja se u različitim oblicima. Jedan od tih oblika svakako je jezik, koji ćemo ovde posmatrati kao sredstvo ludičke aktivnosti.
Tokom predavanja kratko ćemo se osvrnuti na mesto ludičke funkcije u jeziku u svetlu Jakobsonove tipologije jezičkih funkcija. Postavićemo neka od pitanja koja se nameću, kao npr. zašto se igre rečima uopšte javljaju i na kojim nivoima jezičke strukture, koje su neke od njihovih funkcija i oblika ispoljavanja, kakvi pragmatični efekti se njima žele postići, u kojim registrima se pojavljuju, itd, i, naravno, pokušati da damo odgovore na njih. Poseban akcenat biće stavljen na morfološki i leksički nivo jezičke strukture i mogućnostima igranja formom i značenjem u procesima tvorbe novih reči. Izlaganje će biti praćeno mnoštvom savremenih primera iz engleskog i srpskog jezika. Na kraju ćemo se dotaći i (ne)mogućnosti prevođenja igara rečima i osvrnuti se na neke od problema sa kojima se prevodioci suočavaju prilikom njihovog prevođenja. 

Dr Gordana Lalić-Krstin je viši nastavnik na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)


Powered by Bullraider.com