ћирилица

Dr Sanja Miketić Subotić: Stavovi prema jeziku i jezičke ideologije

Na ovo predavanje ću vi prestavim rezultate svog istraživanja.

Ovom rečenicom želela sam da skrenem pažnju na činjenicu da svi imamo određeni stav prema tome da nekim dijalekatskim i nestandardnim crtama nije mesto u zvaničnom i formalnom kontekstu. Pretpostavlјam da je prva rečenica kod čitalaca izazvala ne samo stav prema korišćenom varijetetu već i određeni stav prema meni kao govorniku tog varijeteta.
Stavovi prema jeziku i jezičke ideologije predstavlјaju široke sociolingvističke konstrukte i psihološke, socijalne i kognitivne strukture. Dok je stav individualna kategorija, jezičke ideologije postoje u svesti većeg broja govornika konkretnog jezika. Nјima se govornici vrlo često nesvesno vode i utkane su u ono što ti govornici smatraju zdravim razumom zahvalјujući obrazovno-vaspitnom procesu, medijima i (najčešće) nepisanim konvencijama, koje postoje u samom društvu i reprezentuju koherentan sistem predstava o jeziku i jezičkoj upotrebi.
Na ovom predavanju će najpre biti predstavlјena oba konstrukta kroz ranija teorijska i empirijska istraživanja, a zatim će biti predstavlјeni rezultati istraživanja stavova prema jeziku i jezičkih ideologija u Republici Srbiji. U pitanju je kvantitativno i kvalitativno istraživanje, vršeno na uzorku studentske zajednice anketnom i fokusgrupnom metodom, a dobijeni rezultati su posmatrani prema polu, univerzitetu i studijskoj grupi koju studenti pohađaju, njihovom prebivalištu i maternjem idiomu. 

Dr Sanja Miketić Subotić je docent na Katedri za srpski jezik i književnost na Filozofskogm fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. 

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.) 

Powered by Bullraider.com