ћирилица

Dr Jasna Vlajić-Popović: Zašto je novac nov - primer preciziranja jedne naizgled jasne etimologije

Predavanje ima za cilј da ponudi mali prikaz metodologije etimoloških istraživanja. Za primer je uzet slučaj kada jedna reč, naizgled jasnog porekla, zapravo nema pouzdane etimologije jer nije precizno utvrđeno – niti čvrstim argumentima pretpostavlјeno – ne samo kada i gde, već ni kako je (niti zašto, pod kojim okolnostima), ona nastala. Ovde se razmatra reč novac.
Termin novac je imenica nedvosmisleno izvedena od prideva nov, ali to nije dovolјno reći o njegovom poreklu da bi on bio zaista etimologisan.
Preispitivanje počinje tako što se prvo izlažu postojeća tumačenja, i za svako od njih obrazlaže zašto ne stoji.
Zatim se evidentiraju raspoložive leksikografske potvrde i utvrđuje njihova hronologija i geografska distribucija. Utvrđuje se da je reč posvedočena samo još u slovenačkom i bugarskom jeziku, ali u ograničenoj upotrebi – čemu njihovi etimološki rečnici ne poklanjaju pažnju. To, kao i činjenica da ovakva tvorba termina nema onomasiološke paralele u drugim jezicima – ni slovenskim ni ostalim – ukazuje da za pomak u zaklјučivanju treba doći do novih činjenica.
U ugarskim sudskim spisima iz XV veka nađena je istorijska potvrda sintagme novorum denariorum (Gen. pl.: „novih dinara“), posvedočena uporedo sa osamostalјenim poimeničenim pridevom novos (Acc. pl.: „nove“). Stoga je opravdano zagovarati ideju da je upravo u okviru Ugarske države ta reč iz latinskog, kao službenog jezika, ušla u narodni govor slovenskog živlјa kao prevedenica novci (kasnije novac) – prvobitno ‘1/100 dukata’, zatim ‘kovanica male vrednosti’ i najzad, preko izraza nemati ni novca ‘novac (uopšte)’.

Dr Jasna Vlajić-Popović je naučni savetnik u Institutu za srpski jezik SANU (projekat: "Etimološka istraživanja srpskog jezika i izrada Etimološkog rečnika srpskog jezika").  

 

Powered by Bullraider.com