ћирилица

Dr Toma Tasovac: Izazovi digitalizacije rečničkog nasleđa

Digitalizacija rečničkog nasleđa nije samo tehničko pitanje, već važan preduslov za kolektivnu kulturu sećanja. Prenos rečnika iz štampanog u digitalni oblik zato predstavlјa poseban izazov za digitalnu humanistiku, naučnu oblast koja se bavi razvojem računarskih metoda za izučavanje jezika, književnosti, istorije i drugih humanističkih disciplina: od modelovanja složenih rečničkih struktura i međusobnog povezivanja leksikografskih podataka pa sve do implementacije standardizovanih veb-servisa i stvaranja funkcionalnih korisničkih okruženja.

Dr Toma Tasovac je direktor Centra za digitalne humanističke studije. 

 

Powered by Bullraider.com