ћирилица

Dr Nevena Buđevac: Čitalačka pismenost - pojam, merenje i razvoj

Čitalačka pismenost jedna je od bazičnih kompetencija od značaja za učenje i razvoj svakog od nas. Nalazi se u fokusu velikih međunarodnih studija koje se bave vrednovanjem obrazovnih sistema (PISA, PIRLS) kao jedna od klјučnih kompetencija preko koje se procenjuje uspešnost obrazovnih sistema. Ranije definicije razumevanja pročitanog, koje su ovu veštinu izjednačavale sa veštinom dekodiranja teksta, zamenjene su određenjima čitalačke pismenosti kao složene kompetencije koja obuhvata niz funkcionalno primenlјivih znanja, veština, strategija i stavova koje osoba stiče i koristi kroz formalno obrazovanje i svakodnevne aktivnosti.
Razvoj čitalačke pismenosti započinje sa najranijim iskustvima sa pisanim materijalima (npr. slikovnicama) i nastavlјa se kroz sistematsku obuku u školi. Klјučnom prekretnicom u razvoju čitalačke pismenosti smatra se prelazak iz faze učenja čitanja u fazu čitanja radi učenja, što bi trebalo da se dogodi do 4. razreda osnovne škole.
Na predavanju ćemo prikazati rezultate istraživanja razvoja čitalačke pismenosti na uzrastima od 1. do 4. razreda, na osnovu kog je napravlјena skala razvoja čitalačke pismenosti. Drugi deo predavanja biće posvećen rezultatima istraživanja čitalačke pismenosti na kraju osnovne škole i baviće se problemima sa kojima se suočavaju učenici u Srbiji u susretu sa najsloženijim zadacima iz domena čitalačke pismenosti – zadacima koji od njih zahtevaju da razumeju argumentaciju upotreblјenu u tekstu, kao i da argumentuju različite stavove u vezi sa pročitanim tekstom.

Dr Nevena Buđevac je docent na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.) 


Powered by Bullraider.com