ћирилица

Dr Mirjana Mirić: Balkanske jezičke crte u timočkom i lužničkom govoru

Timočki i lužnički govori spadaju u govore prizrensko-timočke dijalekatske oblasti. Odlikuju ih brojne morfo-sintaksičke karakteristike koje ove govore čine balkanizovanim (između ostalih, pojednostavljen padežni sistem, upotreba zamenice u dativu sa prisvojnim značenjem, analitički komparativ, postpozitivni određeni član, gubljenje infinitiva i zamena finitnom komplementacijom, balkanski velle-futur, upotreba imperfekta i aorista). Navedene crte predstavićemo na uzorku građe iz timočkih i lužničkih govora koja je pohranjena u Digitalnom arhivu Balkanološkog instituta SANU. Posebno ćemo se osvrnuti na proces gramatikalizacije markera budućeg vremena i izostavljanja komplementizatora, kao istaknute odlike jezika i dijalekata Balkanskog jezičkog saveza.

Dr Mirjana Mirić je naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU. 

Powered by Bullraider.com