ћирилица

Dr Bojana Drljan: Specifični jezički poremećaj

Specifični jezički poremećaj (SJP) karakteriše kašnjenje ili abnormalnost u  razvoju ekspresivnih i/ili receptivnih jezičkih sposobnosti uz odsustvo opšteg kognitivnog deficita, autizma, slušnih oštećenja, socijalnih i emocionalnih poremećaja i teške sredinske deprivacije.
Istraživanja su pokazala da, iako se kod dece sa SJP mogu javiti patološki obrasci u razvoju jezika, oni nisu tipični za ovu decu. Naime, u literaturi postoji saglasnost da SJP predstavlјa poremećaj koji predominantno karakteriše kašnjenje u razvoju jezičkih sposobnosti uz moguće ispolјavanje grešaka koji nisu tipični za decu mlađeg uzrasta.
U svrhu bolјeg razumevanja odloženog jezičkog razvoja kod dece sa SJP, u prvom delu predavanja biće obrađen razvoj formalne jezičke strukture i pragmatskih sposobnosti kod dece tipičnog jezičkog razvoja. Drugi deo predavanja biće posvećen definiciji samog poremećaja, mogućim uzrocima, prevalenci i detalјnoj obradi kliničke slike SJP. Detalјna obrada kliničke slike poremećaja obuhvata deficite koji se mogu javiti na planu razvoja fonoloških, morfosintaksičkih, leksičko-semantičkih i pragmatskih sposobnosti kod dece sa SJP. Na kraju će ukratko biti obrađena procena koja je neophodna u dijagnostici specifičnog jezičkog poremećaja.

Dr Bojana Drljan je asistent sa doktoratom na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. 

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

Powered by Bullraider.com