ћирилица

Dr Maja Miličević Petrović: Koliko je (ne)standardan jezik društvenih mreža?

Komunikacija posredovana računarom, u koju spada i jezik društvenih mreža, često se optužuje za negativan uticaj na standardnojezičku normu, pa čak i za „kvarenje“ jezika. Cilj ovog predavanja je da na primeru društvene mreže Tviter (https://twitter.com) ilustruje odstupanja od standarda koja su uobičajena za srpski jezik, ali i da istraži stepen njihove raširenosti i opiše okolnosti u kojima se javljaju. Naime, iako su nestandardni elementi prisutni u komunikaciji na Tviteru, temeljnija analiza pokazuje da oni čine njen manji deo i nisu nasumični, već sistematični i uslovljeni specifičnim komunikativnim okolnostima i posebnim funkcionalnim stilom koji kombinuje odlike govornog i pisanog jezika.
Analiza je zasnovana na elektronskom korpusu Serbian Twitter training corpus ReLDI-NormTagNER-sr 2.1 (http://hdl.handle.net/11356/1240), koji sadrži 3.750 tvitova objavljenih u periodu od 2013. do 2015. godine. Pored izvornih tekstova, korpus sadrži i informacije o osnovnom obliku i morfosintaksičkim karakteristikama svih reči, a posebno značajno za analizu nestandardnih oblika je prisustvo normalizovanih tekstova, gde je za svaku nestandardno zapisanu reč ručno unet odgovarajući standardni oblik (na primer, svecki > svetski). Budući da je normalizacija vršena na nivou pojedinačnih reči, analiza je većim delom ograničena na ortografska i morfološka odstupanja. Međutim, iako nisu vršene sintaksička i leksička normalizacija, za svaki pojedinačni tvit postoji podatak o nivou jezičke i tehničke standardnosti, koji se može iskoristiti za opštiju procenu.

Dr Maja Miličević Petrović je vanredni profesor na Katedri za opštu lingvistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. 

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

Powered by Bullraider.com