ћирилица

Dr Stefana Paunović Rodić: Stereotip žene u jezičkoj slici sveta - kognitivnolingvistički pristup

Prvi deo predavanja biće posvećen metodologiji istraživanja jezičke slike sveta i pojmovima kojima se u njima operiše, s posebnim osvrtom na pristup pojmovima stereotip i prototip. Opisaće se i obrazložiti metodologija primenjena i razrađena u istraživanju stereotipa žene u jezičkoj slici sveta Slovaka i Srba, koja se može primeniti i na građu drugih slovenskih i neslovenskih jezika. U ovom istraživanju stereotip se tumači kao skup vrednosnih kriterijuma za procenu članova neke kategorije. Ovi kriterijumi izgrađuju se sa cilјem da očuvaju one funkcije članova kategorije koje se u toj kulturi ili društvu procenjuju kao poželјni ili potrebni. Tako definisan, stereotip je promenlјiv onoliko koliko su promenlјivi status i funkcija kategorije na koju se odnosi.
U drugom delu predavanja biće prezentovani rezultati istraživanja, koji predstavlјaju odgovore na pitanja: postoji li jezički koncept u kojem se odslikava stereotipizacija žene, zašto su žene slabiji pol, kakva je žena žena zmaj, kakva je to prava žena a kakva je obična žena, ima li muževne žene ili ženstvenog muškarca, gde je granica između kategorija muško i žensko i šta je kriterijum za njihovo razdvajanje, šta je to stereotipični scenario života žene, kako se metaforički konceptualizuje žena u ovim dvema lingvokulturama i dr.  

Dr Stefana Paunović Rodić je viši lektor na Katedri za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. 

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

Powered by Bullraider.com