ћирилица

Dr Andrej Bjelaković: Akustička ispitivanja vokala britanskog engleskog i beogradskog srpskog (uz osvrt na objavljivanje u naučnim časopisima)

Predavanje će se baviti rezultatima akustičkih istraživanja vokala, i to vokala standardnog britanskog engleskog (na primeru spikera Bi-Bi-Sija), odnosno vokala srpskog jezika kod mlađih Beograđana. Osim toga ćemo se pozabaviti procesom objavljivanja rada u naučnom časopisu.
U literaturi se sreću aktuelni opisi vokala standardnog britanskog izgovora engleskog jezika, međutim to su obično impresionistički opisi, koji se ne temelje na empirijskim ispitivanjima. Takvih ispitivanja ima, ali su retka, i obično su manjkava (ne ispituje se kvalitet diftonga, koristi se mali broj ispitanika, ispitanici su samo jednog pola itd.). U predavanju ćemo predstaviti rezultate ispitivanja govora 7 spikera i 7 spikerki Bi-Bi-Sija, odnosno grafički predstaviti 11 monoftonga i 4 diftonga u naglašenim slogovima (uz par zvučnih ilustracija razlike u odnosu na stanje od pre jednog veka). Sličan postupak je primenjen i na vokale srpskog jezika, gde su akustička ispitivanja vokala takođe sporadična. Prikazuju se rezultati govora 26 mlađih govornika i govornica iz Beograda (nažalost, i dalje izostaje temeljan, varijacionistički pogled na beogradski govor, koji bi ispitao više govornih stilova, više generacija govornika i uključio i realizaciju akcenata).
Na kraju, posvetićemo deo vremena našem iskustvu u objavljivanja rezultata istraživanja u naučnim časopisima, pošto nam deluje da je to tema o kojoj se slabo eksplicitno govori, te su mlađi istraživači mahom prepušteni sami sebi.

Dr Andrej Bjelaković je docent na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

Powered by Bullraider.com