latinica

Друштво младих лингвиста окупља студенте лингвистике и филологије, али и остале заинтересоване за језик и језике. Основано је са циљем да млади језички стручњаци међусобно размењују идеје, ставове и размишљања, али и да се они подстакну на научна истраживања у разним лингвистичким и сродним дисциплинама. Посебан задатак Друштва је популаризација лингвистике и њених сазнања, као и примене и значаја тих сазнања у осталим сферама људског деловања.

Придружите нам се!

 

Previous Next
Како постати члан Друштво младих лингвиста окупља све заинтересоване за језик и лингвистику, без обзира на године или професионално опредељење. Члан Друштва младих лингвиста може бити свако лице које:1) прихвата циљеве Друштва и Статут;2) поднесе пријаву за учлањење;3) плати чланарину за текућу годину. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. Уколико желите да постанете члан Друштва младих лингвиста, треба да попуните и потпишете пријаву коју можете видети овде. За чланове из Србије, чланарина за 12 месеци износи 1000 динара.  Подаци о уплати Прималац: Друштво младих лингвиста, Витезова Карађорђеве звезде 70г/6, 11000 БеоградСврха уплате: чланаринаБрој жиро-рачуна: 105-515159-53 Пример уплатнице можете видети овде. Ако обнављате чланарину, подаци о уплати остају исти. За чланове изван Србије, чланарина за 12 месеци износи 10... Read more
Др Бојана Ђорђевић: SrpTAG - граматика стабала као формална граматика српског језика На овом предавању ће бити представљена формална граматика српског језика, названа SrpTAG. Ова граматика, у својој основи FBLTAG или лексикализована граматика адјунгованих стабала заснована на обележјима (Feature-BasedLexicalizedTree-AdjoiningGrammar, Vijay-Shanker & Joshi 1988; Vijay-Shanker & Joshi 1991), представља спој формалне генеративне граматике стабала и модела синтаксе описаног у широко распрострањеној граматици српског језика (Станојчић, Ж., & Поповић, Л. (1997). Граматика српскога језика: уџбеник за И, ИИ, ИИИ и ИВ разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства), и намењена је аутоматској обради текста на српском језику. Захваљујући својим принципима, FBLTAG пружа користан оквир за обраду природних језика, у коме се заобилази концепт трага, карактеристичан за генеративну граматику Чомског, и где дубинска структура престаје да постоји. У овом типу граматике, све реченичне структуре, представљене као стабла, повезане су преко лексикона.... Read more