latinica

Друштво младих лингвиста окупља студенте лингвистике и филологије, али и остале заинтересоване за језик и језике. Основано је са циљем да млади језички стручњаци међусобно размењују идеје, ставове и размишљања, али и да се они подстакну на научна истраживања у разним лингвистичким и сродним дисциплинама. Посебан задатак Друштва је популаризација лингвистике и њених сазнања, као и примене и значаја тих сазнања у осталим сферама људског деловања.

Придружите нам се!

 

Previous Next
Како постати члан Друштво младих лингвиста окупља све заинтересоване за језик и лингвистику, без обзира на године или професионално опредељење. Члан Друштва младих лингвиста може бити свако лице које:1) прихвата циљеве Друштва и Статут;2) поднесе пријаву за учлањење;3) плати чланарину за текућу годину. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. Уколико желите да постанете члан Друштва младих лингвиста, треба да попуните и потпишете пријаву коју можете видети овде. За чланове из Србије, чланарина за 12 месеци износи 1000 динара.  Подаци о уплати Прималац: Друштво младих лингвиста, Витезова Карађорђеве звезде 70г/6, 11000 БеоградСврха уплате: чланаринаБрој жиро-рачуна: 105-515159-53 Пример уплатнице можете видети овде. Ако обнављате чланарину, подаци о уплати остају исти. За чланове изван Србије, чланарина за 12 месеци износи 10... Read more
Др Предраг Никетић: Милкшејк и полароиди - језички хумор у вицевима на енглеском и српском језику Као сложен и превасходно обележен вид људске комуникације, хумор је предмет проучавања разнородних дисциплина. Ово излагање усредсређено је на језички аспект хумора, конкретно на вицеве као типичне манифестације језичког хумора, и то на енглеском и српском језику. Стога ће се дискусија најпре заснивати на лингвистичком проучавању хумора, уз неизбежан уплив у домене психологије и социологије. Представићемо неке од најутицајнијих лингвистичких теорија хумора, с посебним нагласком на прагматичке теорије, како је контекст од суштинског значаја за успешну хумористичну комуникацију. Језички хумор на српском језику данас је све више повезан с језичким хумором на енглеском језику, првенствено захваљујући глобалном утицају англо-америчке културе, који није заобишао ни Србију. Вицеви представљени у излагању претежно су преузети из две штампане антологије на оба језика. У излагању ћемо се осврнути на уочене сличности и разлике међу вицевима на ова два језика, односно на њихово културно и... Read more