latinica

Мр Јасмина Николић: REFLESS - Reforming Foreign Language Studies in Serbia

Мр Јасмина Николић представиће циљеве и досадашње резултате пројекта REFLESS. 

Пројекат Реформа наставе страних језика у Србији (Reforming Foreign Language Studies in Serbia - REFLESS) је ТЕМПУС пројекат чији је циљ имплементација језичке образовне политике Европске уније у Србији. Конкретније, потребно је усагласити језичке образовне стандарде у Србији са Заједничким језичким референтним оквиром за језике (CEFRL – Common European Framework of Reference for Languages)  и Европским језичким портфолијом (ELP – Еuropean Language Portfolio). У том смислу су анализиране студије страних језика у Србији. Резултат тог истраживања је публикација Reforming Foreign Language Studies in Serbia: Towards Serbian Language Education Policy. Такође, осмишљен је Европски језички портфолио за филолошке студије на факултетима у Србији, на српском језику.
У оквиру пројекта је спроведено истраживање о потребама тржишта рада за филолозима. Као резултат тог истраживања настала је студија Студије филологије и потребе тржишта радаРезултати истраживања показују којим вештинама би будући преводиоци требало да овладају још током студија с обзиром на то да се очекује да их развију пре конкурисања на посао.
У складу са будућим потребама Европске уније, циљ пројекта је осмислити и имплементирати мастер програме превођења. Курикулум тoг програма можете видети овде. Мастер програм ускоро би требало да добије акредитацију, а након тога би био расписан конкурс за упис прве генерације студената на овај програм, што се очекује у октобру ове године.

Мр Јасмина Николић је координаторка пројекта REFLESS. 

Powered by Bullraider.com