latinica

Др Рајна Драгићевић: Вербалне асоцијације и асоцијативни речници

Први део предавања биће посвећен асоцијативној лексикографији. Описаће се структура асоцијативног речника, а затим ће се у најкраћим цртама представити развој асоцијативне лексикографије. Посебна пажња посветиће се начину израде Асоцијативног речника српског језика (2005) и Обратног асоцијативног речника српског језика (2011). Други део предавања биће посвећен употреби асоцијативних речника, као и улози проучавања вербалних асоцијација у когнитивистичким, психолингвистичким и лингвокултуролошким истраживањима. Кроз примере и описе неких досадашњих истраживања, представиће се тзв. асоцијативна метода у лингвистичким истраживањима, њене предности, али и слабости.

Хендаут са предавања можете видети овде.

Др Рајна Драгићевић запослена је на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима на Филолошком факултету у Београду.

Powered by Bullraider.com