latinica

Др Тијана Ашић: Теличне конструкције и одређеност

Ово предавање посвећено је предлозима који у одређеним лингвистичким контекстима производе оно што је у семантици познато као „теличка интерпретација“. Полазимо од конструкција у енглеском и француском језику које поред примарног спацијалног значења имају и додатно значење које је резултат активног односа између реченичног субјекта и именице (по правилу неки вид социјалне институције у ужем и ширем смислу) која врши фукцију допуне предлога:

1)      Dusan goes to school.
2)      Dusan est a l' ecole.
3)      Paul is in the hospital.
4)      Paul est a l' hopital.

Досадашња истраживања су показала да је теличко значење оваких конструкција резлутат интерференције бар 5 различитих фактора: а) онтолошке природе локализатора (поседује тзв. теличке квалије), б) субјекат (објекат локализације) је људско биће; ц) глагол је семантички неутралан; д) предлог је просторно неспецификован; е) именица у предлошкој синтагми интерпретира се као одређена.
Показаћемо да у српком језику постоје и такви предлози који не захтевају горе наведене услове јер у свом лексичком значењу имају теличност - ради се о предлозима пред и за¸ чију природу и употребе анализирамо:

5)      Софија је пред Монеовом сликом.
6)      Ема је за клавиром.

Показаћемо и како изгледају конструкције првог и другог типа у језицима који имају само одређени члан (бугарски и хебрејски).

Хендаут са предавања можете видети овде.

Др Тијана Ашић докторирала је општу лингвистику на Универзитету у Женеви и когнитивне науке на Универзитету у Лиону. Запослена је као ванредни професор на Катедри за француски језик и књижевност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.

Powered by Bullraider.com