latinica

Др Стефана Пауновић Родић: Стереотип жене у језичкој слици света - когнитивнолингвистички приступ

Први део предавања биће посвећен методологији истраживања језичке слике света и појмовима којима се у њима оперише, с посебним освртом на приступ појмовима стереотип и прототип. Описаће се и образложити методологија примењена и разрађена у истраживању стереотипа жене у језичкој слици света Словака и Срба, која се може применити и на грађу других словенских и несловенских језика. У овом истраживању стереотип се тумачи као скуп вредносних критеријума за процену чланова неке категорије. Ови критеријуми изграђују се са циљем да очувају оне функције чланова категорије које се у тој култури или друштву процењују као пожељни или потребни. Тако дефинисан, стереотип је променљив онолико колико су променљиви статус и функција категорије на коју се односи.
У другом делу предавања биће презентовани резултати истраживања, који представљају одговоре на питања: постоји ли језички концепт у којем се одсликава стереотипизација жене, зашто су жене слабији пол, каква је жена жена змај, каква је то права жена а каква је обична жена, има ли мужевне жене или женственог мушкарца, где је граница између категорија мушко и женско и шта је критеријум за њихово раздвајање, шта је то стереотипични сценарио живота жене, како се метафорички концептуализује жена у овим двема лингвокултурама и др.  

Др Стефана Пауновић Родић је виши лектор на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com