latinica

Др Данило Алексић: "Возим хјундаи" или "Возим хјундаија"? О категорији аниматности у савременом српском језику

Предавач ће говорити о свом новом истраживању везе између категорије аниматности (категорије „живоˮ : „неживоˮ) и форме акузатива у српском језику.
Према В. Ломпар, облик акузатива једнине у промени именица мушког рода прве деклинационе врсте одређују вредности семантички утемељене дистинкције: ако именица из поменуте групе означава нешто живо, акузатив сингулара једнак је генитиву, а ако означава нешто неживо – номинативу сингулара. На предавању ће бити речи о неким језичким појавама које онемогућавају дословну примену базичног правила, односно о принципима којима се то правило мора допунити. На пример, познато је да називи за аутомобиле као форд или хјундаи могу имати акузатив сингулара једнак генитиву сингулара иако означавају неживе ентитете. Поставља се питање шта је узрок дотичној варијацији и која је форма акузатива код назива за аутомобиле чешћа. Занимљиво је и укрштање аниматности са полисемијом. Када именица може означавати и жив и нежив ентитет, да ли акузатив једнине у којем се она употребљава увек одговара њеној референцији?
Посебна пажња посветиће се изградњи корпуса који су коришћени при истраживању. Примарни корпуси прикупљени су са српских медијских портала помоћу програма написаних у програмском језику Python. Програми су прикупили велики број текстова и похранили их у XML документе, уз податке о аутору (ако је аутор наведен у извору), датуму и сату објављивања и др.

Др Данило Алексић је асистент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима на Филолошком факултету у Београду.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com