latinica

Др Милена Костић: Метафоричка концептуализација ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА у српском и енглеском језику

У првом делу предавања представићемо део резултата истраживања чији су предмет метафоричке концептуализације домена ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА у српском и енглеском језику, а које је утемељено у когнитивнолингвистичкој теорији појмовних метафора. Циљ истраживања био је идентификовање, класификовање и поређење појмовних метафора помоћу којих се концептуализује домен ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА у српском језику и у енглеском језику (британска варијанта). Циљни појмови, чије метафоричке концептуализације су анализиране у Британском националном корпусу и Корпусу савременог српског језика, јесу: HIGHER EDUCATION/ С ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, STUDENT/ С СТУДЕНТ, PROFESSOR/ С ПРОФЕСОР, UNIVERSITY/ С УНИВЕРЗИТЕТ. У оба језика за концептуализацију циљног домена високог образовања искоришћени су изворни домени ПРЕДМЕТА, ПРОСТОРА, ЖИВОГ БИЋА, ЧОВЕКА И ОБЛАСТИ ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ, КРЕТАЊА, АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕСА и МАТЕРИЈЕ.
Премда изворни домени одражавају и обликују образовне идеологије, у другом делу презентације осветлићемо културно-идеолошке аспекте метафоричке концептуализације домена ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА у српском одн. енглеском језику с обзиром на актуелне образовне идеологије – инструменталистичку, прогресивистичку, реконструкционистичку и хуманистичку. Један од циљева овог дела истраживања био је да издвоји параметре на основу којих се могу идентификовати изворни домени који указују на поменуте образовне идеологије, те ћемо описати и методу за утврђивање образовних идеологија на основу изворних домена. Резултати истраживања показују да је у британском енглеском најзаступљенија реконструкционистичка, а у српском класична хуманистичка образовна идеологија.

Др Милена Костић је стручни сарадник у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић” у Београду.

Powered by Bullraider.com